Beat The Nonsense #1

Nietypowy meetup w formie stand-upu. Na luzie o zderzeniu się ambicji twórców oprogramowania z brutalną rzeczywistością pracy w „strefie komfortu” opowiadał Krzysztof Trzewiczek.