VALUE – nasze wsparcie w budowaniu zaangażowania

Nasze autorskie narzędzie VALUE wzięło swoją nazwę od angielskiego akronimu “Values Alignment Leads to Uplifted Engagement”, które w tłumaczeniu doskonale oddaje jego główne założenie, że dopasowanie wartości prowadzi do zwiększonego zaangażowania.

Wpływ zaangażowania na rezultaty organizacji

Organizacje na całym świecie borykają się z problemem motywacji i zaangażowania ludzi. Te aspekty są niezwykle zawiłe i interesujące, inspirują naukowców i praktyków do poszukiwań odpowiedzi, w jaki sposób pracować z ludźmi, aby chciało im się chcieć.

Badania dowodzą, że zaangażowanie pracowników przekłada się w dużym stopniu na wyniki osiągane przez firmy. Najnowszy raport opublikowany przez instytut Gallupa: „State of the global workplace 2021” wyraźnie pokazuje, że choć w ostatniej dekadzie mieliśmy trend rosnący związany z zaangażowaniem pracowników, to ostatni rok przyniósł regres o 2 punkty procentowe.

W 2020 roku tylko 20% pracowników było zaangażowanych w swoją pracę. Tylko 1/5 ludzi pracujących w firmach naprawdę przykłada się do swojej pracy, czerpie z niej satysfakcję oraz osiąga dobre wyniki przekładające się na sukces firmy.

Wartości a budowanie zaangażowania

W Fundacji Gra o Sens głęboko wierzymy w to, że można inaczej. Naszą misją jest pomaganie organizacjom w budowaniu miejsca do pracy, w którym ludziom chce się działać.

Zgodnie z wieloma badaniami, a także naszą praktyką kluczową rolę w motywacji stanowi dopasowanie między wartościami organizacji a indywidualnymi jednostki. Nawet w Fundacji wśród naszych 5 wartości są takie, które rezonują bardziej i mniej w zależności od osoby, którą zapytamy. Oczywiście te 5 wartości są niezwykle istotne dla każdego z nas, ale nie ma złotej zasady, ani zbioru, który byłby w 100% dopasowany do każdego człowieka.

W ramach jednego ze spotkań Fundacji wyznaczyliśmy sobie cel zastanowienie się nad odpowiednim narzędziem, które można byłoby użyć, aby zdiagnozować dopasowanie lub brak dopasowania wartości organizacji i jednostki, aby móc bardziej świadomie pracować nad tymi czynnikami. Chcielibyśmy się podzielić rezultatem naszej pracy w postaci narzędzia, które jak wiele narzędzi coachingowych może być użyte w różny sposób. Wierzymy, że będzie ono szczególnie pomocne liderom w organizacjach i pomoże im zwiększać zaangażowanie ludzi w ich codziennej pracy.

Nasze autorskie narzędzie VALUE wzięło swoją nazwę od angielskiego akronimu „Values Alignment Leads to Uplifted Engagement”, które w tłumaczeniu doskonale oddaje jego główne założenie, że dopasowanie wartości prowadzi do zwiększonego zaangażowania.

Jak działa VALUE?

Zdefiniuj wartości

Pierwszym krokiem jest zdefiniowanie sobie wartości istotnych dla organizacji oraz osobistych danej osoby. Wartości są czymś, o czym nie zdarza nam się rozmawiać często i ludzie nimi żyją bardziej niż werbalizują je na co dzień. Dla ułatwienia zadania możemy posłużyć się zbiorem wartości w formie wykreślanki aby sprawniej zidentyfikować te, które są istotne dla osoby, z którą pracujemy.

Zwizualizuj dopasowanie

Mając zbiór tych wartości można przystąpić do kolejnego kroku, czyli określenia istotności każdej z wartości osobno dla mnie jako osoby (lub zespołu), a także dla całej organizacji zgodnie ze skalą – od rzeczy, które są mało istotne poprzez neutralne aż do bardzo istotnych. Na osi poziomej przyjmijmy wymiar osobisty, natomiast w pionie organizacyjny. W rezultacie otrzymamy graficzną wizualizację dopasowania wartości organizacyjnych i osobistych.

Przeanalizuj rezultaty

Już samo zatrzymanie się na kroku drugim i refleksja nad wynikami może się okazać pomocna. Jednak chcąc stworzyć narzędzie, które będzie wygodne i łatwe w użyciu pokusiliśmy się o skategoryzowanie obserwacji i wystosowanie naszych rekomendacji. Osie naturalnie dzielą nam całą przestrzeń na 4 ćwiartki, które nazwaliśmy hasłowo: drivery, supportery, zapomnij, demotywatory.

Demotywatory

Ostatnia z ćwiartek jest ponownie tą, która jest niezwykle istotna w pracy lidera. Jest to przestrzeń zawierająca rzeczy niezwykle istotne dla organizacji, a nieważne z punktu widzenia osoby. Jeśli jako lider wpadniemy w pułapkę mówienia oraz działania tylko przez pryzmat tych wartości będziemy negatywnie wpływać na zaangażowanie osoby w działania. Operowanie w tej ćwiartce sprawia wrażenie, że potrzeby osoby są niezauważone oraz lekceważone co ma bezpośredni wpływ na brak zaangażowania.

Drivery

Jeśli mamy dobre dopasowanie pod względem wartości jednostki i organizacji, jest to najlepsza sytuacja. Wspólnie wyznawane wartości pomagają ludziom zaangażować się bardziej w pracę i oznaczają, że m.in. proces rekrutacji zadziałał bardzo dobrze. Takie połączenie działa jak samonapędzająca się maszyna i nie wymaga dużego zaangażowania lidera.

Zapomnij

Ćwiartka obejmująca wartości mało istotne zarówno dla osoby jak i całej organizacji, jest tą, na której nie powinniśmy się skupiać. Jeśli coś znajduje się w tej ćwiartce, to oznacza, że poświęcanie wysiłków i energii na adresowanie tych wartości nie przynosi zadowalającego rezultatu.

Supportery (z ang. wspieracze)

Jest to ćwiartka, zawierające rzeczy istotne z perspektywy osobistej, a które może nie są tak ważne dla całej organizacji. Zdarza się, że wartości z tej ćwiartki są bagatelizowane, jednak naszym zdaniem, to w jaki sposób lider użyje tej wiedzy, może mieć niezwykle dobre efekty. Jeśli jako lider wiesz, o rzeczach, które są ważne dla danej osoby możesz dobierać odpowiedni rodzaj pracy lub też użyć tej wiedzy, aby dodatkowo ją zmotywować, przekazując informacje bardziej dopasowane do jednostki.

Podsumowanie

Zgodnie z dobrze znanym stwierdzeniem, że „wszystkie modele są złe, ale niektóre są przydatne” jesteśmy przekonani, że choć nasz nie jest doskonały, to jest prosty i użyteczny. Wypróbuj VALUE i podziel się swoim feedbackiem na: kontakt@graosens.org.pl

Podoba Ci się ten tekst?
Udostępnij go znajomym!
WhatsApp
Facebook
LinkedIn
Twitter
Czytaj kolejny lub przedni tekst
w tej kategorii

O autorze...

Maciej Trojniarz

Uczeń czarnoksiężnika aka czeladnik rzemiosła programistycznego z ponad 9 letnim doświadczeniem zdobytym w różnych branżach i funkcjach. Entuzjasta i ewangelista zwinnych metodyk zarządzania oraz dobrych praktyk inżynieryjnych. Wolny czas zajmuje mu rodzina, gry planszowe oraz góry. Poza pracą pasjonuje ją psychologia w zarządzaniu, taniec, rysowanie oraz cosplay ;-)