Bądź liderem, za którym sam chciałbyś podążać!

Bądź liderem, za którym sama chciałabyś podążać!

Jak myślisz, czy rola i funkcja oznaczają to samo? Ja już wiem, że nie. Na jednym ze spotkań Szkoły Agile zastanawialiśmy się nad różnicami w kontekście roli i funkcji lidera. Co to właściwie znaczy być liderem i jak robić to dobrze. Pozwól, że podzielę się z Tobą moją wiedzą i przemyśleniami.

Rola, jaką pracownik pełni może być narzuconą nazwą stanowiska wynikająca ze struktury organizacyjnej. Funkcja identyfikuje zadania do wykonania, zakres obowiązków. Jest zmienna w zależności od obszaru i odpowiedzialności. Często zdarza się, że można być w jakiejś roli, nie pełniąc jej funkcji. Idealnie jest pełnić funkcję lidera będąc w jego roli.

Kim właściwie jest lider i po czym poznać, że jest dobry?

Według mnie najważniejsze, aby jako lider rozumieć, że jest się dla zespołu, a nie on dla niego. To on powinien dbać o potrzeby zespołu albo próbować być ich świadom.

Dobry lider to taki, który:

 • wspiera,
 • motywuje,
 • służy wiedzą, radą czy doświadczeniem,
 • inspiruje,
 • chroni,
 • słyszy i chce widzieć co się dzieje w zespole.

Dobry przywódca jest widoczny, transparenty w swoich działaniach i autentyczny. Ma wizję i zaraża entuzjazmem. Wzbudza pozytywne emocje, świeci przykładem, potrafi przyznać się do błędu i niewiedzy. Działa proaktywnie, nie ocenia pochopnie. Zawsze stara się zrozumieć i pomóc. Zna swoją załogę i mocno w nią wierzy! Może trochę się rozmarzyłam jednak każdemu życzę spotkania takiego lidera a sobie aby takim się stać.

Pracując jako Scrum Master bardzo ciekawą kwestią jest dla mnie przywództwo służebne (ang. servant leadership). Filozofia ta w przeciwieństwie do „klasycznego” podejścia Command & Control zakłada inspirowanie, pomaganie, służenie, a nie sztywne wydawanie poleceń. Przywództwo służebne to podejście, które pomaga budować relacje zarówno wewnątrz organizacji (między pracownikami) jak i na zewnątrz z klientami.

Współcześni przywódcy zdają sobie sprawę, że nie są w stanie wiele zdziałać bez skutecznych podwładnych.

Termin „przywództwo służebne” jako pierwszy wprowadził do analizy przywództwa w 1970 roku Robert Greanleaf. Jego zdaniem przywódca, którego charakteryzuje prawdziwie służebna postawa, najpierw chce służyć (powodowany świadomością osobistej roli i odpowiedzialności społecznej), a dopiero potem kierować. Służebność przywództwa jest w jego ujęciu przede wszystkim kwestią postawy (a matter of attitude).

Czym wyróżnia się przywódca służebny i jakie cechy posiada? Możemy wyróżnić 10 cech:

 • Słuchanie czyli wysokorozwiniee umiejętności w komunikacji oraz zdolność do podejmowania decyzji.
 • Empatia czyli zrozumienie uczuć osób, z którymi wchodzi się w interakcję.
 • Uzdrawianie czyli umiejętność uzdrawiania relacji.
 • Świadomość, samoświadomość.
 • Perswazja – podczas procesu podejmowaia decyzji, liderzy służebni polegają na sile perswacji. Nie wykorzystuką swojej pozycji, starają się przekonać ludzi do swoich idei.
 • Konceptualizacja, patrzenie z szerokiej perspektywy i bycie otwartym na nowe idee.
 • Zapobiegliwość czyli wchodzenie w nowe i niezane obszary oraz jednoczesne przewidywanie i określanie skutków, wyciąganie wniosków na przyszłość, analiza sytuacji.
 • Powiernictwo czyli działanie i zaangażowanie w pracę na rzecz dobra innych.
 • zaangażowanie w rozwój ludzi czyli wspieranie pracowników, dbanie o ich rozwój osobisty i zawodowy.
 • budowanie społeczności

Czy servant leadership się opłaca?

Czy bycie liederem służebnym i posiadanie takiego przywódcy jest opłacalne dla organizacji? Bazując na doświadczeniach zachodnich firm, możemy zaobserwować, że połączenie przywództwa ze wsparciem zespołu przynosi ogromne korzyści. Zaangażowanie i zorientowanie na cel pracowników jest na dużo wyższym i bardziej innowacyjnym poziomie. Dodatkowo wartością dodaną są relacje stworzone pomiedzy liderem a pracownikami. Zaufanie, wsparcie, świadomość przyczynia się do łatwiejszej i sprawniejszej komunikacji. Przywództwo służebne pomaga budować relacje wewnątrz organizacji ale i na zewnątrz np. z klientami. Wszystkie te zalety mają wymierną korzyść materialną i finansową dla organizacji.

Co zatem robi lider w samoorganizującym się zespole?

Na pewno służy, poprzez pomaganie w rozwiązywaniu problemów, sporów, usuwaniu blokad. Do tego wspiera w ustaleniu priorytetów, kierunku, wizji. Przywódca służebny dba o zespół, atmosferę, daje radość, budowanie miękkich umiejętności, inspiruje, zwraca uwagę na różne kwestie, porusza pomijane tematy (nawet te niewygodne), szuka rozwiązań, dba o zaangażowanie i rozwój.

Lider służebny nie narzuca a wskazuje kierunek, nie zmusza a zachęca, nie ciągnie za sobą a autentycznie porywa. Skupia uwagę na potrzebach swoich pracowników, a nie tylko na ich uczuciach i emocjach. Uświadomienie sobie tego nie tylko wpłynęło pozytywnie na moją codzienną pracę, ale wskazało mi kierunek dalszego rozwoju.

Autor: Małgorzata Złydasik

Podoba Ci się ten tekst?
Udostępnij go znajomym!
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Czytaj kolejny lub przedni tekst
w tej kategorii
Szkoła Agile
Odkryj w sobie agile

Zaciekawiły Cie zwinne metody pracy?

Weź udział w niezwykłym programie rozwojowym. Zapraszamy do Szkoły Agile!